Täjik şahyry birnäçe abraýly dünýä baýraklaryna eýe boldy

Täjik şahyry birnäçe abraýly dünýä baýraklaryna eýe boldy

Şahyr we terjimeçi Abdukahhor Kosim dürli ýurtlaryň edebiýat jemgyýetçiliginiň wekillerinden abraýly baýraklaryň birnäçesine mynasyp boldy. Bu barada Täjigistanyň Medeniýet ministrliginiň metbugat gullugyna salgylanyp, tj.sputniknews.ru habar berýär.

Birbada birnäçe ýurduň wekilleri täjik ýazyjysynyň poeziýa, halklaryň arasynda parahatçylygy we dostlugy berkitmäge goşan goşandyny bellediler. Kosim ekwadorly ýazyjy Edwin Salinasdan «Altyn ýyldyza», Marokkodaky Halkara döredijilik we ynsanperwerlik forumynyň prezidentiniň, Parahatçylyk ilçisi Aziz Muntassiriň, Müsür-Liwan medeni forumynyň medeni geňeşçisi Marlen Paziniň we beýleki şahsyýetleriň hormat hatlaryna mynasyp boldy.
Ondan öň hem şahyr abraýly baýraklara eýe bolupdy. Kosimiň iki sany halkara edebi baýraklary bar – «Serhet parahatçylygy» we «Antuan de Sent-Ekzýuperi». 2021-nji ýylda dünýä medeniýetiniň dokuz şahsyýetine şeýle baýraklar gowşuryldy.
Mundan başga-da, şahyr rus edebiýatynyň ösmegine goşan goşandy üçin «Rus moýa» baýragynyň Sergeý Ýesenin adyndaky rus medalyna hödürlendi.
Ýatlap geçsek, Kosim diňe öz watanynda däl, eýsem, daşary ýurtlarda hem täjik edebiýatynyň tanymal wekilleriniň biridir. Onuň eserleri 15-den gowrak dile terjime edildi.