Biatlon boýunça dünýä çempiony karýerasyny tamamlaýandygyny mälim etdi

Biatlon boýunça dünýä çempiony karýerasyny tamamlaýandygyny mälim etdi

Çehiýaly biatlonçy Ondreý Morawes Nowe-Mestodaky Dünýä çempionatyndan soň karýerasyny tamamlaýandygyny mälim etdi.

"Hiç zada ökünemok. Uzak ýol geçdim we köp zat pida etdim, ýöne has köp zadam gazandym" - diýip, Morawes aýtdy.

Türgen ilkinji gezek 2001-nji ýylda ýetginjekleriň arasynda dünýä çempiony boldy. Umuman, ol şu derejedäki bäş ýaryşa gatnaşyp, 8 baýrak aldy.
36 ýaşly Morawes Soçi-2014 Olimpiýa oýunlarynyň üçüsinde iki kümüş medal (yzarlama ýaryşy we garyşyk estafeta) we mass-startda bürünç medal aldy. Şeýle hem, ol Kontiolahti şäherinde geçirilen 2015-nji ýyldaky dünýä çempionatynda garyşyk estafetada altyn medal gazandy.