Türkmenistan we Özbegistan Parlamentara dostluk toparynyň duşuşygy geçirildi

Türkmenistan we Özbegistan Parlamentara dostluk toparynyň duşuşygy geçirildi

Türkmenistan we Özbegistan Parlamentara dostluk toparynyň agzalarynyň gatnaşmagynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary boýunça onlaýn görnüşde duşuşyk geçirdi.

Gepleşikleriň dowamynda özara bähbitli ugurlar boýunça netijeli gatnaşyklaryň has-da ösdürilmegine gyzyklanmalary tassyklanyldy. Iki dostlukly goňşy ýurduň kanunçykaryjylyk edaralarynyň derejesinde hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagynyň türkmen-özbek gatnaşyklarynyň aýrylmaz düzüm bölegi bolup durýandygy nygtaldy.