Türkmenistan Halkara zähmet guramasynyň birnäçe Konwensiýalaryna goşulyp biler

Türkmenistan Halkara zähmet guramasynyň birnäçe Konwensiýalaryna goşulyp biler

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Halkara zähmet guramasynyň (HZG) Baş direktory Gaý Raýder bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň barşynda taraplar hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Global pandemiýanyň dünýäde durmuş-ykdysady ýagdaýlara edýän täsiri we sebit hem-de halkara derejelerindäki hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri barada pikir alşyldy. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň milli derejedäki hereketleri, şol sanda Türkmenistanda ýiti ýokanç keseliniň pandemiýasyna garşy dessin durmuş-ykdysady çäreleriň Meýilnamasynyň kabul edilendigi beýan edildi.
Halkara zähmet guramasynyň Konwensiýalaryna Türkmenistanyň mundan beýläk-de goşulmak meselelerine jikme-jik seredildi.