Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 18-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Hytaýyň, Türkiýäniň, Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen dizel ýangyjyny we awtobenzini satyn aldylar. BAE-den, Gazagystandan we Owganystandan gelen işewürler binýatlyk ýag satyn aldylar.
Bulardan başga-da Türkiýe we Owganystan daşary ýurt puluna nah ýüplügini satyn aldylar. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 14 million 142 müň dollaryndan gowrak boldy.
Beýik Britaniýanyň we Türkiýäniň işewür toparlarynyň wekilleri bahasy 774 müň manatlykdan gowrak nah ýüplügini, lukmançylyk maksatly beýleki serişdeleri satyn aldylar.