“Soýuzmultfilm” öz teleýaýlymyny döretmek isleýär

“Soýuzmultfilm” öz teleýaýlymyny döretmek isleýär

“Soýuzmultfilm” kinostudiýasy öz teleýaýlymyny açmagy meýilleşdirýär. Bu barada studiýanyň metbugat gullugyna salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär.

“Soýuzmultfilmiň” bu meýilnamalary ony ösdürmegiň uzak möhletleýin strategiýasynda berkidildi. Häzir studiýa birnäçe emeli hemra kanallarynyň wekilleri bilen gepleşikleri geçirýär, olaryň arasynda "Multlandiýa" hem bar. Bu kanal “Soýuzmultfilm" kinostudiýasynyň tehnoparkynyň prezidenti bolup durýar.

"Gepleşikleriň jikme-jik maglumatlaryny aýan etmek üçin entek ir" - diýip, "Soýuzmultfilmiň" metbugat gullugy habar berdi.