Gruziýa Türkmenistanyň raýatlary üçin serhetlerini açdy

Gruziýa Türkmenistanyň raýatlary üçin serhetlerini açdy

Gruziýa 5-nji martdan başlap Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Täjigistanyň we Gyrgyzystanyň raýatlary üçin howa serhetlerini açdy.

Report azerbaýjan agentliginiň gruzin edarasynyň habar bermegine görä, bu barada Gruziýanyň hökümeti karar kabul etdi.
Karara laýyklykda, Merkezi Aziýanyň dört döwletiniň Gruziýa howa ýollary arkaly geljek raýatlary PZR barlagynyň otrisatel netijesini tassyklaýan güwänamany görkezip, ýurduň çägine girip bilerler.
Belläp geçsek, Türkmenistanda halkara howa gatnawlaryna çäklendirmeleriň möhleti mart aýynyň ahyryna çenli uzaldyldy.