“Altyn globus-2021” täze antirekord goýdy

“Altyn globus-2021” täze antirekord goýdy

Ýakynda “Altyn globus” kino baýragynyň gowşurylyş dabarasynyň geçirilendigi barada habar beripdik. Bu çäre tomaşaçylaryň gyzyklanmasynyň ýoklugy boýunça rekord netijeleri görkezdi. Geçen ýyllar bilen deňeşdirilende, baýrak gowşurylyş dabarasynyň reýtingi üç esse peseldi diýip, newinform.com belleýär.

“The Hollywood Reporter” žurnaly NBC teleýaýlymynda bu dabarany, takmynan, 5,42 mln tomaşaçynyň görendigini habar berýär. Deňeşdirmek üçin bellesek, geçen ýylky “Altyn globus” dabarasynyň deslapky tomaşaçylary 14,76 mln boldy, ahyryna çenli bu çäre ekranyň öňünde, takmynan, 18,33 mln adamy ýygnamagy başardy. Şeýlelik bilen, bu ýyl tomaşaçylaryň sany ortaça 60% azaldy. 
2021-nji ýylda COVID-19 sebäpli baýrak gowşurylyş dabarasy birbada birnäçe ýerden ýaýlyma berildi. Bu wideonyň hiline täsir edip, käwagtlar bökdençliklere sebäp boldy.
Ýatlap geçsek, “Altyn globus” baýragynyň gowşurylyş dabarasy 2021-nji ýylyň 28-nji fewralynda onlaýn görnüşde geçirildi.