COVID-19-a garşy sanjym rak keseline garşy dermany döretmekde ulanylyp bilner

COVID-19-a garşy sanjym rak keseline garşy dermany döretmekde ulanylyp bilner

Rak keseline garşy derman tiz wagtdan koronawirusa garşy sanjymyň esasynda taýýarlanyp başlanar. Şeýle netijä amerikan lukmanlary geldi diýip, sm.news habar berýär.

COVID-19 bilen göreşmek üçin derman serişdesi organizmiň immun ulgamyny işjeňleşdirýär, şonuň üçin ony döretmegiň tehnologiýasy onkologiýa kesellerine garşy dermanlaryň esasyny düzüp biler. Rak keseline garşy täsirli serişde birbada birnäçe ugurda işlemegi öz içine alýar.
Şeýle derman immun ulgamyna rak öýjüklerini tanamagy öwretmeli, bu kesele garşy durmaga ýa-da howply çişler bilen işjeň göreşmäge kömek eder. Munuň üçin hünärmenler Moderna we Pfizer sanjymlarynda ulanylýan messenjer RNK usulyny ulanmagy göz öňünde tutýarlar, bu derman serişdesini rak keseliniň islendik görnüşi üçin uniwersal edip biler.
Derman mRNK-ny çiş öýjüklerine iberer, şeýlelikde, immunitete çiş bilen göreşmäge itergi berýän beloklar işlenip çykar. Mundan başga-da, mRNK immun öýjüklerine hem iberilip bilner, netijede olara çişleri tapmagy we ýok etmegi öwrenmäge kömek eder.