“Ford”-yň täze awtoulaglary “Android”-de işlär

“Ford”-yň täze awtoulaglary “Android”-de işlär

“Ford” kompaniýasy 2023-nji ýyldan başlap, “Ford” we “Linkoln” awtoulaglarynyň hemmesiniň Google programmalary we hyzmatlary gurnalan “Android” operasion ulgamynda işlejekdigini mälim etdi. Bu boýunça alty ýyllyk şertnama baglaşyldy diýip, rb.ru habar berdi.

2021-nji ýylyň ahyryndan başlap, Google “Ford”-a emeli intellekt, maglumat derňewi we maşyn öwrenmek babatda kömek eder. Google-yň sanly mümkinçiliklerini birleşdirmek we awtoulaglar üçin täze programmalary döretmek işi bilen Team Upshift atly täze bölüm meşgullanar.
2023-nji ýyldan başlap, täze “Ford” awtoulaglarynyň eýeleri “Google Assistent” ses kömekçisini ulanyp, Google Kartalarda ugur görkezip, programmalary göçürip alyp, Google Play-de aýdym diňläp bilerler. Indi awtoulaglar üçin programmalary başgalar hem döredip bilerler diýip, çeşme belleýär.