Apple 2016-njy ýyldan bäri ilkinji gezek smartfon satuwy boýunça dünýäde lider boldy

Apple 2016-njy ýyldan bäri ilkinji gezek smartfon satuwy boýunça dünýäde lider boldy

Gartner analitik kompaniýasynyň hünärmenleri 2020-nji ýylyň dördünji çärýeginiň jemini jemlediler. Netijede amerikan kompaniýasy Apple smartfon satuwy boýunça lider boldy. Bu barada rueconomics.ru habar berýär.

Apple 2016-njy ýyldan bäri ilkinji gezek satylan gurluşlaryň sany boýunça dünýädäki iň uly smartfon öndürijileriniň reýtinginde birinji orna çykdy. 2020-nji ýylda kompaniýa tas 80 mln smartfon satmagy başardy. Şeýlelik bilen, kompaniýanyň dünýä bazaryndaky paýy 20,8%-e deň boldy. 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende, bu görkeziji 14,9% ýokarydyr. 
Koreýanyň Samsung kompaniýasy liderligi elden berip, ikinji orna düşdi. Gartner onuň 62 mln smartfon satandygyny belleýär. Onuň paýy 16,2%-e barabar. Üçünji we dördünji orunlary, degişlilikde, Xiaomi we Oppo hytaý kompaniýalary eýeledi. Dünýä bazarynda smartfon satuwy boýunça liderleriň bäşligine ABŞ-nyň sanksiýalary sebäpli satuwy ep-esli pese gaçan Huawei kompaniýasy hem girdi.
Umuman, ýylyň jemi boýunça dünýä bazarynda 1,35 mlrd smartfon satyldy. Üpjünçiligiň 1,54 mlrd smartfona deň bolan 2019-njy ýyly bilen deňeşdirilende, pese gaçyş 12,5% boldy.
Reýtingde birinji orny 18,8% bilen Samsung kompaniýasy eýeledi. Ikinji orunda 14,8% bilen Apple ýerleşýär, üçlügi Huawei jemleýär – 13,5%. Onuň yzyndan, degişlilikde, 10,8% we 8,3% netije bilen Xiaomi we OPPO kompaniýalary gelýär.