Balkan welaýatynyň häkiminiň orunbasaryna berk käýinç yglan edildi

Balkan welaýatynyň häkiminiň orunbasaryna berk käýinç yglan edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Buýrugyna laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Balkan welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary Mämiýewa Bahargül Amanmyradowna berk käýinç yglan edildi.
Degişli resminama döwlet Baştutany 22-nji fewralda gol çekdi.