Mary welaýatynyň Mary etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyldy

Mary welaýatynyň Mary etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, Durdyýew Arslan Atageldiýewiç işde goýberen kemçilikleri üçin, Mary welaýatynyň Mary etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyldy.
Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, Gylyjow Saparmyrat Aşyrowiç Mary welaýatynyň Mary etrabynyň häkimi wezipesine bellenildi.
Degişli resminamalara Gurbanguly Berdimuhamedow 22-nji fewralda gol çekdi — diýip, «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.