Türkmenistan we Çehiýa syýasy geňeşmeleri geçirdi

Türkmenistan we Çehiýa syýasy geňeşmeleri geçirdi

19-njy fewralda Türkmenistanyň we Çehiýa Respublikasynyň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde onlaýn görnüşinde geňeşmeler geçirildi.

Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, Wepa Hajiýew hem-de Martin Tlapan iki ýurduň daşary syýasatynda ileri tutýan ugurlaryny hem-de Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar.
Çehiýa tarapy Owganystanda parahatçylyk prosesiniň ilerledilmegine ýardam bermek bilen birlikde, sebit hem-de halkara işlerinde Türkmenistanyň işjeň ornuna ýokary baha berdi.   
Taraplar oňyn mümkinçilikleri bolan söwda-ykdysady hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine gyzyklanma bildirdiler. Iki ýurduň Söwda-syýasat edaralarynyň we işewürler toparynyň arasynda onlaýn duşuşyklary guramagyň meselelerine hem seredilip geçildi.
Dünýädäki pandemiýa ýagdaýlary, onuň durmuş-ykdysady netijeleri barada gürrüň etmek bilen, taraplar Aziýadan Ýewropa ulag-üstaşyr geçelgeleriniň ýola goýulmagy boýunça hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Energetika we energohowpsuzlyk meseleleri dogrusynda pikirler alşyldy.
Taraplar medeni-ynsanperwer ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň derwaýys ugurlaryna hem seredip geçdiler.