Daşoguz welaýatynyň käbir etrap häkimleriniň orunbasarlary wezipesinden boşadyldy

Daşoguz welaýatynyň käbir etrap häkimleriniň orunbasarlary wezipesinden boşadyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Nazarowa Sona Ýagmurowna özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.
***
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Laçyn Altybaýewna Gurbanowa Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.
***
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Owezowa Bahargül Uzakberdiýewna özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.
***
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Ogulmähri Baýmädowna Nuryýewa Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.