Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri wezipesinden boşadyldy

Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri wezipesinden boşadyldy

Türkmenistanyň    Prezidenti Gurbanguly    Berdimuhamedowyň gol çeken Permanyna laýyklykda, işde goýberen kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri Magtymguly Baýramdurdyýew wezipesinden boşadyldy. 

Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri wezipesine Allanur Altyýew bellenilip, ol Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri boýunça orunbasary wezipesinden boşadyldy.
Degişli resminamalara türkmen Lideri şu gün Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisiniň barşynda gol çekdi.