Maskyň baýlygy bir hepdede 11,5 mlrd dollar artdy

Maskyň baýlygy bir hepdede 11,5 mlrd dollar artdy

Tesla we SpaceX kompaniýalarynyň ýolbaşçysy Ilon Maskyň emläk bahasy bir hepdede 11,5 mlrd dollar ýokarlandy diýip, “Forbes” žurnaly habar berýär. Muny gazeta.ru ýetirýär.

Neşiriň hasaplamalaryna görä, işewüriň baýlygy 184,3 mlrd dollara ýetdi. Bloomberg agentligi Maskyň umumy baýlygyny 203 mlrd dollar bilen bahalandyrýar. Maskyň bir ýylyň dowamynda baýlygynyň artmagynyň esasy sebäbi Tesla-nyň kapitallaşmasynyň ýokarlanmagy boldy. 2020-nji ýylyň başynda ol 100 mlrd dollardan azdy, häzirki wagtda 800 mlrd dollardan geçýär.
Tesla-nyň paýnamalary 29-njy ýanwardan 5-nji fewral aralygynda 7,4% ösdi.
Häzir Mask bir hepdäniň dowamynda iň köp girdeji gazanmagy başaran dünýäniň iň baý adamlarynyň arasynda iň uly 10 telekeçiniň sanawynda birinji orny eýeleýär. Girdeji jemi 74 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar. Bu sanawda ikinji orny Pinduoduo onlaýn söwda platformasyny esaslandyryjy Kolin Çžen Huan eýeledi. Sanawa Google amerikan korporasiýasynyň esaslandyryjylary Sergeý Brin we Larri Peýj hem girdi.