2022-nji ýylda Pekinde geçiriljek Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň alawy tanyşdyryldy

2022-nji ýylda Pekinde geçiriljek Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň alawy tanyşdyryldy

2022-nji ýylda Pekinde geçiriljek Gyşky oýunlaryň guramaçylary Olimpiýa oýunlarynyň alawynyň nähili boljakdygyny tanyşdyrdylar. Bu barada Sputnik gullugy habar berdi.

Alaw hytaý kompaniýasy tarapyndan öňümizdäki oýunlar üçin ýörite döredilen uglerod süýüminden ýasaldy. Ol spiral boýunça ýokary galýan iki lenta (gyzyl we kümüş reňklerde) görnüşinde ýerine ýetirilipdir.
Guramaçylar kümüş we gyzyl reňkleriň buz bilen oduň utgaşygyny aňladýandygyny düşündirýärler. Alawda Beijing 2022-niň (Pekin 2022) nyşany we Olimpiýa halkalary ýerleşdirildi.
Paralimpiýa gyş oýunlarynyň alawynyň dizaýny hem şuňa meňzeş. Ol diňe reňkleriniň gyzyl we altynsowdygy bilen tapawutlanýar.