Amerikan alymlary öz energiýasynyň hasabyna hereket edýän robot döretdiler

Amerikan alymlary öz energiýasynyň hasabyna hereket edýän robot döretdiler

ABŞ-nyň Massaçusets uniwersitetiniň ylmy barlagçylary ösümlikler we haýwanlar ýaly öz energiýasynyň hasabyna hereket edýän roboty döretdiler. Täze oýlap tapyş pružine çalym edýär diýip, inforeactor.ru habar berýär.

Robot döredilende ýyrtyjy ösümlik hasaplanylýan wenera siňektutaryndan (Dioneýa) nusga alyndy. Bu ösümligiň hereket prinsipleri elektrik ýa-da ýangyç energiýa çeşmesi bolmazdan hem hereket edip bilýän enjamyň esasyny emele getirdi. Oýlap tapyjylaryň tagallasy bilen, robotyň özi basgançakdan çykyp bilýär diýip, Nature ýazýar.
Robotyň hereketi daşky gurşaw bilen täsirleşende impuls döredýän materialyň hasabyna amala aşyrylýar. Bu açyş geljekde batareýa ýerleşdirmek kyn ýa-da mümkin bolmadyk kiçi enjamlary döretmekde giňden ulanylyp bilner.