Türkmenistanyň mekdepleriniň 97,8%-inde multimediýa ulgamlary ornaşdyryldy

Türkmenistanyň mekdepleriniň 97,8%-inde multimediýa ulgamlary ornaşdyryldy

Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2020/2021-nji okuw ýylynda interaktiw multimediýa ulgamy bilen enjamlaşdyrylan mekdepleriň sanyny jemi sanyň 97,8%-ine ýetirdi. Bu maglumatlary Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti getirýär.

Ýokary tehnologiýaly enjamlara umumy elýeterlilik mekdep okuwçylaryna ýöriteleşdirilen bilim maksatnamalary arkaly bilim almaga mümkinçilik berýär. Munuň özi geljekde ýurdumyzyň tutuş ilatynyň arasynda, şol sanda oba ýerlerinde-de kompýuter sowatlylygynyň ep-esli ýokarlanmagyna getirer.
2011-2012-nji okuw ýylynda mekdepleriň diňe 22,2 %-inde multimediýa enjamlary oturdylan bolsa, 10 ýyldan gowrak wagtyň içinde umumybilim edaralarynyň bilim prosesinde maglumat tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy 3,7 esse artdy.
Mekdep okuwçylaryna daşary ýurt dillerini öwretmegi kämilleşdirmekde hem uly öňe gidişlikler gazanyldy. Statistiki maglumatlara görä, Türkmenistandaky mekdepleriň 99,8 %-inde rus dili, 98,8%-inde iňlis dili öwredilýär. Şeýle hem, ýurdumyzyň dürli orta mekdeplerinde pars, nemes, fransuz, hytaý, arap, ýapon, koreý, italýan dillerini öwretmek göz öňünde tutulan.