Lancet: synaglaryň üçünji tapgyrynda “Sputnik V” sanjymynyň täsirliligi 91%-den geçdi

Lancet: synaglaryň üçünji tapgyrynda “Sputnik V” sanjymynyň täsirliligi 91%-den geçdi

“Lancet” ylmy žurnaly Russiýanyň “Sputnik V” sanjymynyň üçünji tapgyr kliniki synaglarynyň netijelerini neşir etdi. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

Birinji we ikinji sanjymy ýa-da plasebo alan 19 866 meýletinçiniň maglumatlarynyň seljermesine esaslanyp, hünärmenler sanjymyň täsirliligi 91,6 % boldy diýen netijä geldiler. 60 ýaşdan uly 2144 meýletinçi üçin sanjymyň täsirliligi 91,8 % bolup, 18-60 ýaş aralygyndaky meýletinçiler toparynda alnan maglumatlardan statistik taýdan tapawutlanmady. 
Barlagyň awtorlary COVID-19 ýagdaýynyň diňe gatnaşyjylaryň kesel alamatlary barada özbaşdak habar berenlerinde ýüze çykarylandygy sebäpli, netijelilik derňewleriniň diňe alamatly COVID-19 ýagdaýlaryny öz içine alýandygyny we sanjymyň alamatsyz COVID-19-da we ýokanjyň geçişinde täsirine düşünmek üçin barlaglary dowam etdirmegiň möhümdigini belleýärler.
Şeýle-de, barlag geçirijiler sanjym keseliň agyr ýagdaýlarynda doly  goraýar diýen netijä geldiler. Netijeler sanjym edilen meýletinçilerdäki antibedenjikleriň derejesiniň kesellän adamlardaky antibedenjikleriň derejesinden 1,3-1,5 esse ýokarydygyny görkezdi.
“Lancet” neşiri dünýäniň iň gadymy we abraýly lukmançylyk žurnallarynyň biri bolup durýar.