BSGG: COVID-19 hadysalary eýýäm üç hepde bäri azalýar

BSGG: COVID-19 hadysalary eýýäm üç hepde bäri azalýar

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) baş müdiri Tedros Adhanom Gebreýesus dünýäde koronawirus bilen keselleme ýagdaýynyň bassyr üçünji hepde azalýandygyny habar berdi. Şeýle-de bolsa, ol ýurtlaryň pandemiýa garşy göreşde berk çärelerden ýüz öwürmeginiň entek irdigini duýdurdy. Bu barada kommersant.ru habar berýär.

Ženewada geçirilen metbugat brifinginde Gebreýesus kesel ýagdaýynyň azalmagyny “umyt beriji habar” diýip atlandyrdy we munuň COVID-19 pandemiýasyny häzirki çäreleriň kömegi bilen saklap boljakdygyny görkezýändigini aýtdy.

“Şeýle-de bolsa, biz bu zatlary eýýäm başdan geçirip görüpdik. Ýurtlar örän tiz açylyp, adamlar hüşgärligi gowşadyp, wirusyň gaýdyp gelmegine mümkinçilik berdiler” – diýip, Gebreýesus aýtdy.

Belläp geçsek, tutuş dünýäde koronawirus bilen kesellemegiň tassyklanan ýagdaýy 102 milliondan geçdi, 2,2 milliondan gowrak adam ýogaldy.
Kesellileriň sany boýunça ABŞ lider bolmagynda galýar – 25 milliondan gowrak adam. Ikinji orunda Hindistan (10,7 milliondan gowrak), üçünji orunda Braziliýa (9 milliondan gowrak), dördünji orunda Russiýa (3,8 milliondan gowrak), bäşinji orunda Beýik Britaniýa (3,7 milliondan gowrak) ýerleşýär.