APL-de beýni sarsmasy güman edilen oýunçyny goşmaça çalyşmak düzgüni ýola goýlar

APL-de beýni sarsmasy güman edilen oýunçyny goşmaça çalyşmak düzgüni ýola goýlar

23-nji tapgyrdan başlap, Premýer-ligada futbolçylaryň birinde beýni sarsmasy güman edilen halatynda, goşmaça oýunçy çalşygyny amala aşyrmaga rugsat berler. Bu barada metaratings.ru habar berdi.

Bu düzgüniň kömegi bilen eýýäm üç çalşygy hem ulanan we klubuň lukmanlary tarapyndan bir oýunçyda beýni sarsmasy güman edilen ähli toparlar ýene bir çalşygy amala aşyrmaga mümkinçilik alarlar.
Toparlaryň birinde şeýle goşmaça çalşyk amala aşyrylan halatynda, garşydaş topara hem bir goşmaça çalşygy ulanmak artykmaçlygynyň beriljekdigi bellenilýär. Ýöne beýle çalşyk diňe iki oýunça çenli rugsat berler.
Düzgün ýola goýulsa, Angliýanyň Premýer-ligasy şeýle karara gelen dünýäde ilkinji liga bolar. Şuňa meňzeş düzgün bäşinji tapgyrdan başlap, Angliýanyň kubogynyň oýunlarynda hem güýje girer diýip, çeşme belleýär.