“Billboard Music Awards-2021” baýraklary maý aýynda gowşurylar

“Billboard Music Awards-2021” baýraklary maý aýynda gowşurylar

“Billboard Music Awards-2021” aýdym-saz baýraklarynyň gowşuryljak senesi yglan edildi. Naýbaşy aýdym-saz çäresi bu ýyl 23-nji maýda geçiriler diýip, çäräniň guramaçylyk komiteti 25-nji ýanwarda mälim etdi. Bu barada csn-tv.ru habar berdi.

Gowşurylyş dabarasynyň geçiriljek ýeri we baýraga dalaşgärleriň sanawy biraz soň yglan ediler. Şeýle hem 2020-nji we 2021-nji ýyldaky gowşurylyş dabaralarynyň arasy bary-ýogy ýedi aý bolar diýlip bellenildi, sebäbi iň soňky baýrak gowşurylyşy 14-nji oktýabrda geçirilipdi. Geçen ýylky dabara, aslynda, 29-njy aprelde meýilleşdirilipdi, ýöne koronawirus pandemiýasy sebäpli has yza süýşürilmeli boldy.
Baýraklaryň gowşurylyşynyň "NBC" teleýaýlymynda göni efirde görkeziljekdigi mälim edildi. Ýeri gelende bellesek, "Billboard Music Awards" baýraklary aýdym-saz sungatyndaky ajaýyp üstünlikleri üçin “Billboard” amerikan aýdym-saz neşiri tarapyndan gowşurylýar. Bu çäre ilkinji gezek 1990-njy ýylda geçirilipdi.