Ilon Mask 100 million dollarlyk bäsleşik yglan etdi

Ilon Mask 100 million dollarlyk bäsleşik yglan etdi

“Tesla”-nyň we “SpaceX”-iň esaslandyryjysy Ilon Mask kömürturşy gazyny tutmak we saklamak üçin iň oňat tehnologiýany döredijilere 100 million dollar tölemegi wada berdi. Ol bu barada "Twitter" sahypasynda mälim etdi diýip, lenta.ru habar berdi.

"Uglerody tutmak boýunça iň oňat tehnologiýa üçin baýrak hökmünde 100 million dollar bererin" -diýip, Mask "Twitter"-de ýazdy. Şeýle hem, ol teklibiň jikme-jiklikleri barada indiki hepde aýan etjekdigini aýtdy.

Uglerodyň tutulmagy we saklanylmagy diýlende, kömürturşy gazynyň (CO2) senagat we energiýa çeşmelerinden bölünmegi we atmosferadan uzak wagtlap izolýasiýa edilmegi bilen baglanyşykly hadysa göz öňünde tutulýar. Bu hadysanyň maksady global ýylylyga we daşky gurşawyň hapalanmagyna garşy göreşmekden ybaratdyr.
12-nji ýanwarda Ilon Mask dünýädäki iň baý adam bolmagyny bes etdi. Ol sanawda birinjiligi 7-nji ýanwarda eýeläpdi. Bu "Tesla"-nyň aksiýasynyň bahasynyň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly ýüze çykypdy.