Netflix 2021-nji ýylda 71 filmiň çykjakdygyny mälim etdi

Netflix 2021-nji ýylda 71 filmiň çykjakdygyny mälim etdi

Netflix striming platformasy 2021-nji ýyldaky film meýilnamasyna laýyklykda, her hepde täze film çykarmagy meýilleşdirýär. Bu barada rueconomics.ru habar berdi.

“YouTube”-daky deslapky synda öňde boljak premýeralardan alnan suratlar ýerleşdirilipdir. Olaryň arasynda Zak Snaýderiň eýýäm baýraga mynasyp bolan "Ölüleriň goşuny" atly horror filmi, Raýan Reýnoldsyň baş keşbi janlandyrmagynda "Gyzyl bildiriş" uruşganly filmi we Leonardo Di Kaprionyň Jennifer Lawrens bilen baş keşbi janlandyran "Ýokaryk seretme" filmi bar.
Kino tankytçylary Netflix-iň täze ýyly “giň gerimde” başlaýandygyny aýtdy. "Bankr"-yň hünärmenleriniň çaklamalaryna görä, amerikan film hyzmaty öz kontentini döretmek üçin, takmynan, 19 milliard dollar sarp eder. Şeýle çykdajylar wideo striming bazarynda öňdebaryjy orny saklamak islegi bilen gönüden-göni baglanyşykly bolup durýar.