"Oskar" baýragyny almak ähtimallygy uly bolan  10 filmiň sanawy düzüldi

"Oskar" baýragyny almak ähtimallygy uly bolan  10 filmiň sanawy düzüldi

Global pandemiýanyň netijesinde bütin kino pudagyna täsir eden 2020-nji ýyldan soň "Oskar" baýraklarynyň gowşurylyş dabarasy kinoçylaryň arasynda iň köp garaşylýan waka öwrüldi. 2021-nji ýylda bu çäräniň 25-nji aprelde meýilleşdirilendigi we dalaşgärleriň sanawynyň diňe mart aýynyň ortalarynda elýeterli boljakdygy mälim edildi. Bu barada Sputnik habar berdi.
Şunuň bilen baglylykda, Sputnik gullugy "Oskar" baýragyny almak ähtimallygy uly bolan 10 sany filmiň sanawyny düzdi:
1. Çarwalaryň ýurdy
2. Mank
3. Maýamide bir gije
4. Çikagoly ýedileriň derňewi
5. Minari
6. Zenan fragmentleri
7. Kaka
8. Dünýäniň dürli künjeklerinden habarlar
9. Ganybir bäşler
10. Ammonit
"Çarwalaryň mekany" filminde öýüni ýitiren we tirkegde sergezdançylyk etmäge mejbur bolan aýalyň durmuşy barada beýan edilýär. Filmde baş keşbi Oskar baýragynyň eýesi Frensis MakDormand ýerine ýetirýär.
Dewid Finçeriň "Mank" filmi Golliwudyň ssenariýaçysy barada gürrüň berýär. Onda baş keşpleri Gary Oldman we Amanda Seýfred ýerine ýetirdi. Filmiň ssenariýasy režissýoryň merhum kakasy Jek tarapyndan ýazyldy.
"Maýamide bir gije" filmindäki wakalar 1964-nji ýylda bolup geçýär. Filmde baş gahryman boks boýunça dünýä çempiony diýen ada eýe bolýar. Hemmeler ýeňşi belleýärkä, jyns taýdan bölünişik sebäpli onuň özi gijäni dostlary bilen myhmanhanada geçirmeli bolýar.