Hytaý 2024-nji ýyla çenli “Zatlaryň internetiniň” iň uly bazary bolar

Hytaý 2024-nji ýyla çenli “Zatlaryň internetiniň” iň uly bazary bolar

Hytaý 2024-nji ýyla çenli ABŞ-dan öňe geçip, dünýäde iň uly “IoT” bazary bolar diýlip, senagat hasabatynda aýdylýar. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

Hytaýyň “Zatlaryň interneti” (“internet of things” – IoT) üçin çykdajylary 2024-nji ýyla çenli tas 300 milliard dollara ýeter, şonuň bilen birlikde geljek bäş ýylyň içinde ýyllyk ösüş depgini 13% derejesinde saklanar. Şeýle maglumatlar halkara barlag we konsalting kompaniýasy International Data Corporation (IDC) tarapyndan getirilýär.
2024-nji ýylda global IoT çykdajylarynyň 26,7%-i Hytaýyň paýyna düşer, onyň yzyndan 23,8% bilen ABŞ we 23,4% bilen Günbatar Ýewropa ýerleşer.
Kompaniýanyň hasabatyna goşulan 20 pudagyň arasynda önümçilik çykdajylary, döwletiň we sarp edijileriň “Zatlaryň interneti” üçin çykdajylary 2024-nji ýyla çenli bu bazaryň umumy çykdajysynyň ýarysyndan gowragyny düzer.

Belläp geçsek, pandemiýa we ähli pudaklarda çykdajylaryň azalmagy sebäpli Hytaý 2020-nji ýylyň başynda “Zatlaryň interneti” bazarynda bökdençliklere sezewar boldy.