“Ýuwentus” bilen “Napoli” 20-nji ýanwarda Italiýanyň Super kubogy üçin duşuşarlar

“Ýuwentus” bilen “Napoli” 20-nji ýanwarda Italiýanyň Super kubogy üçin duşuşarlar

“Ýuwentus” bilen “Napoliniň” arasynda Italiýanyň Super kubogy ugrunda duşuşyk 20-nji ýanwarda geçiriler. Oýun Rejo-Emiliýa şäherinde “Sassuolonyň” öý meýdançasy bolan “Mapei” stadionynda geçer. Bu barada news.sportbox.ru habar berýär.

Turinliler baýrak üçin geçen möwsümiň A seriýasynyň çempiony hökmünde bäsleşerler, “Napoli” bolsa Italiýanyň kubogynyň eýesidir.
Mundan öň “Napoliniň” prezidenti Aurelio De Laurentis oýunlaryň ýygy tertibi we stadionlarda tomaşaçylaryň ýoklugy sebäpli, Super kubok üçin oýny başga bir senä geçirmegi sorady. Ýöne A seriýanyň prezidenti Luiji de Sýerwo oýnuň senesiniň üýtgewsiz galjakdygyny aýtdy.
Öňki ýyllar Italiýanyň Super kubogy üçin oýunlar, köplenç, daşary ýurtlarda geçirilýärdi, ýöne koronawirus pandemiýasy sebäpli bu gezek ony ýurduň içinde we tomaşaçysyz geçirmek kararyna gelindi.