Bahreýn täze “Formula-1” möwsüminiň birinji tapgyryny kabul eder

Bahreýn täze “Formula-1” möwsüminiň birinji tapgyryny kabul eder

“Formula-1” ulag klasyndaky awtoýaryşlar boýunça dünýä çempionatynyň birinji tapgyry 26-njy martdan 28-nji mart aralygynda Bahreýnde geçiriler. Ýaryşlaryň täze senenamasy “Formula-1-iň” resmi saýtynda ýerleşdirildi diýip, TASS habar berýär.

Çempionat 19-21-nji martda Melburnda başlamalydy, ýöne Awstraliýanyň Gran-Prisi 19-21-nji noýabra süýşürildi. Hytaýyň Gran-Pri tapgyry gurnaýjylaryň haýyşy boýunça näbelli möhlet bilen yza süýşüriler, senenamada onuň ornuny 16-18-nji aprelde Imolada geçiriljek Italiýanyň Gran-Prisi tutar. Üýtgeşmeler koronawirus pandemiýasy sebäpli çäklendirmeler bilen  baglanyşyklydyr.
Bu üýtgeşmeler 24-26-njy sentýabrda Soçide geçiriljek çempionatyň rus tapgyryna täsir etmedi.
Geçen möwsümde “Mersedes” toparyndan sürüji Lýuis Hemilton çempion boldy, ol ýedinji gezek baýraga eýe bolup, nemes Maýkl Şumaheriň rekordyny gaýtalady.