ABŞ-nyň haýwanat bagyndaky gorillalar koronawirus bilen keselledi

ABŞ-nyň haýwanat bagyndaky gorillalar koronawirus bilen keselledi

San-Diegonyň haýwanat bagynda bolýan iki sany gorilla koronawirus bilen keselledi. Bu barada duşenbe güni haýwanat bagynyň web sahypasynda çap edilen habarda aýdylýar.

"San-Diegonyň safari seýilgähindäki gorillalarda SARS-CoV-2 üçin synaglar položitel netijeleri görkezdi" - diýlip, habarda aýdylýar.

Haýwanat bagynda gorillalary synagdan geçirmek kararyna 6-njy ýanwarda — olarda üsgülewük hasaba alnandan soň, gelnendigi aýdyldy. Olar indi özlerini gowy duýýarlar we gözegçilikde saklanýarlar. Şeýle hem haýwanat bagy beýleki gorillalarda hiç hili ýokuşma alamatynyň ýokdugyny aýtdy.
Wirusyň gorillalara haýwanat bagynyň alamatsyz kesel göteriji işgärinden geçen bolmagy mümkin diýlip çaklanylýar.