2020-nji ýylyň iň oňat ylmy-fantastik filmleriniň sanawy çap edildi

2020-nji ýylyň iň oňat ylmy-fantastik filmleriniň sanawy çap edildi

Hünärmenler geçen ýylyň iň naýbaşy ylmy-fantastiki filmleriniň reýtingini düzdüler. Bu barada sm.news habar berdi.

Sanawda Kristofer Nolanyň "Tenet" filmi birinjiligi eýeledi. Filmiň ajaýyp saundtregi, örän owadan ýörite effektleri, adaty bolmadyk teksturalary tomaşaçylaryň we tankytçylaryň ýokary bahasyna mynasyp boldy. Filmde esasy keşbi Robert Pattinson janlandyrýar.
Ikinji orunda "Görünmeýän adam" filmi ýerleşdi. Reýtingiň awtorlary G.Uellsiň romanynyň täze ekranlaşdyrylyşy görünmezlik düşünjesine täzeçe garaýşy oýardy diýip hasaplaýarlar. “Rotten Tomatoes” portalynyň hünärmenleri bu filmiň baş gahrymanynyň ussatlygyna ýokary baha berýärler.
Sanawda üçünji setirde Win Dizeliň anti gahrymanyň keşbini janlandyran “Bloodshot” trilleri orun aldy. Filmde RST korporasiýasynyň synaglaryndan soň ýeňip bolmajak güýje eýe bolan baş gahrymanyň ahwaly we ar alyş teşneligi meşhur Jon Uikiňkä çalym edip gidýär. Filmde oýlanyşykly dialoglar we üýtgeşik sýužet ýok hem bolsa, aýratyn effektler we ýokary operatorlyk işi tomaşaçylaryň islegini kanagatlandyrmak üçin ýeterlik diýlip bellenilýär.