Nurmagomedowa bir söweş üçin 100 million dollarlyk teklip edildi

Nurmagomedowa bir söweş üçin 100 million dollarlyk teklip edildi

UFC-niň çempiony Habib Nurmagomedowyň menejeri Ali Abdel-Aziz dagystanly pälwana gelen iň täsin teklip barada amerikan metbugatyna gürrüň berdi. Onuň bellemegine görä, Nurmagomedowa bir söweş üçin 100 million dollar teklip edildi diýip, bookmakers-rank.ru habar berýär.

Ali Abdel-Aziz Habib bilen ýeňilmezek amerikaly boksçy Floýd Maýwezeriň arasynda boks tutluşygy barada gepleşikleri geçirendigini aýtdy.

“Bize bir söweş üçin 100 million dollar teklip edildi. UFC-niň başlygy Dana Uaýt hem, hemmeler hem razydy. Emma teklipden biz ýüz öwürdik"-diýip, menejer belledi.

“Bilýäňizmi näme, Nurmagomedow MMA-nyň söweşijisi. Eger-de Maýwezer MMA-a geçmek islese, Habib ony höwes "ýerinde oturdar" - diýip, Abdel-Aziz Habibiň kararyny düşündirdi.

Habib Nurmagomedow MMA-da 29 söweş geçirdi we 29 ýeňiş gazandy. Floýd Maýwezer hem ringe 50 gezek çykyp, 50 professional boks söweşinde ýeňiji boldy.