Türkmenistanyň energetika pudagynyň ýolbaşçylygyna berk käýinç yglan edildi

Türkmenistanyň energetika pudagynyň ýolbaşçylygyna berk käýinç yglan edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýer Şamuhammet Durdylyýewe, energetika ministri Çarymyrat Pürçekowa we onuň orunbasary Batyr Hudaýberdiýewe berk käýinç yglan etdi.
Resminama laýyklykda, berk käýinçler «wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen düýpli kemçilikleri» üçin berildi.