Hamzat Çimaýewiň indiki söweşiniň senesi belli boldy

Hamzat Çimaýewiň indiki söweşiniň senesi belli boldy

Garyşyk stiliň (MMA) «Täze Habib» diýlip atlandyrylýan şwesiýaly söweşijisi Hamzat Çimaýew indiki söweşiniň senesini bildi diýip, UFC-niň Twitter akkauntynda habar berilýär. Muny lenta.ru ýetirýär.

Çeçen gelip çykyşly 26 ýaşly söweşiji 20-nji ýanwarda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) turnirini esaslandyrar. Çimaýew britaniýaly Leon Edwardsa garşy söweşer. Halkara turnir Abu-Dabiniň Ýas adasynda geçiriler.
Edwards bilen Çimaýewiň arasyndaky söweş 2020-nji ýylda geçmelidi. Ýöne britaniýaly türgende koronawirus ýüze çykarylandan soň söweşi yza süýşürmek kararyna gelindi.
Çimaýewe UFC-niň rekordy degişli: ol 66 günüň içinde üç ýeňiş gazanmagy başardy. Üç söweşiň ählisini hem Çimaýew möhletinden öň tamamlady. Onuň hasabynda MMA-nyň dokuz söweşinde dokuz ýeňşi bar.