Apple koronawirus sebäpli ABŞ-da we Britaniýada käbir dükanlaryny wagtlaýyn ýapýar

Apple koronawirus sebäpli ABŞ-da we Britaniýada käbir dükanlaryny wagtlaýyn ýapýar

Apple kompaniýasy koronawirus sebäpli Kaliforniýadaky we Londondaky ownuk söwda dükanlarynyň ählisini wagtlaýyn ýapmak kararyna geldi diýip, Bloomberg agentligi habar berýär. Muny vedomosti.ru ýetirýär.

Kaliforniýada 53 dükanyň ählisi ýapylar, kompaniýa olaryň haçan işläp başlajakdygyny mälim edenok. Bloomberg-iň belleýşi ýaly, Kaliforniýa soňky hepdelerde koronawirus ýaýrawynyň merkezine öwrüldi: pandemiýa başlany bäri ştatda 1,8 milliondan gowrak keselli bar, şenbe güni 43 müňden gowrak täze kesel ýagdaýy hasaba alyndy.
Apple Tennessi, Ýuta, Minnesota, Oregon we beýleki ştatlardaky dükanlaryň hem ählisini ýapýar. Umuman alanyňda, ABŞ-da 65-den gowrak dükan işini bes eder. Kompaniýa Beýik Britaniýada, Meksikada we Braziliýada hem 16 dükanynyň işini togtadar.
1976-njy ýylda esaslandyrylan Apple kompaniýasy personal we planşet kompýuterlerini, audiopleýerleri, telefonlary, “akylly sagatlary” we programma üpjünçiligini öndürmek bilen meşgullanýar.