Türkmenistanyň Döwlet sirkine täze ýolbaşçy bellenildi

Türkmenistanyň Döwlet sirkine täze ýolbaşçy bellenildi

Annamuhammet Ilamanow saglyk ýagdaýy sebäpli Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň baş direktory wezipesinden boşadyldy.

Degişli resminama Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi. Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken ýene-de bir resminamasyna laýyklykda, Döwlet sirkiniň baş direktory wezipesine Serdar Gurbangulyýew bellenildi.