Türkmenistan we Belgiýa syýasy geňeşmeleri geçirdiler

Türkmenistan we Belgiýa syýasy geňeşmeleri geçirdiler

17-nji dekabrda ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynda wideomaslahat görnüşinde Türkmenistan bilen Belgiýa Patyşalygynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeler geçirildi. Belgiýanyň wekiliýetine Belgiýa Patyşalygynyň Daşary işler, daşary söwda we ösüş ugrundaky hyzmatdaşlyk boýunça federal döwlet gullugynyň ikitaraplaýyn gatnaşyklar boýunça Baş direktory Anik Wan Kalster ýolbaşçylyk etdi.

Duşuşygyň barşynda taraplar syýasy, söwda-ykdysady we ynsanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we esasy ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.
Taraplar energetika pudagynda hyzmatdaşlygy berkitmäge, umuman, özara gatnaşyklaryň täze usullaryny döretmek arkaly söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmäge özara gyzyklanma bildirdiler. Iki ýurduň ugurdaş edaralarynyň arasynda geňeşmeleri yzygiderli geçirmek arkaly hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejä çykarmagyň mümkinçilikleri barada pikir alşyldy. Ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň şertnama-hukuk binýadyny ösdürmek boýunça meseleler hem ara alnyp maslahatlaşyldy.