"SOCAR Trading" 2021-nji ýylda türkmen nebitini satyn alar

"SOCAR Trading" 2021-nji ýylda türkmen nebitini satyn alar

Azerbaýjanyň “SOCAR Trading” kompaniýasy Türkmenistandan "Eni Türkmenistan" tarapyndan öndürilen nebiti satyn almak boýunça bäsleşikde ýeňiji boldy. Bu barada “Argus Media” habar berýär.

Bäsleşikde beýleki dalaşgärleriň arasynda "Lukoil", "Vitol", "ENOC", "Rosneft", "Trafigura" ýaly iri nebit kompaniýalary hem bardy. Türkmenistanda nebit söwdasy 2017-nji ýyldan bäri dünýäniň iň uly nebit kompaniýalaryndan biri bolan "Vitol" tarapyndan amala aşyrylýardy.
Geçirilen üýtgeşmeler, esasan, Baku-Tbilisi-Jeýhan nebit ugry boýunça daşalýan çig malyň mukdarynyň artmagyna, şeýle hem Mahaçkala we Noworossiýsk arkaly üpjünçiligiň degişli derejede azalmagyna getirip biler.
2021-nji ýylda "SOCAR Trading"-iň peýdasyna her aýda türkmen nebit iberilişiniň, takmynan, 30-40 müň tonna boljakdygy meýilleşdirilýär. Umuman, Ekerem nebitiniň 2020-nji ýylda 11 aý boýunça eksporty 341 müň tonna ýetdi, munuň özi oňyn ösüş depginini görkezýär. 2019-njy ýylda bu görkeziji 310 müň tonna barabardy.