Gyssagly lukmançylyk maslahatlary üçin Aşgabatda gije-gündizleýin hereket edýän telefon belgileri

Gyssagly lukmançylyk maslahatlary üçin Aşgabatda gije-gündizleýin hereket edýän telefon belgileri

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýşyň habarlar merkezi Aşgabat şäherindäki gije-gündizleýin (24 sagat/7 gün) hyzmat edýän lukmançylyk edaralarynyň telefon belgilerini çap etdi. Bu barada “Türkmenistan” gazeti habar berýär. 

Bellenilişi ýaly, wiruslar we bakteriýalar ýaly mikroorganizmler ýokarky dem alyş ýollarynyň ýiti sowuklamalaryna sebäp bolýar. Öýde näsag hemişe gözegçilik astynda bolup, ökde lukmançylyk kömegini alyp bilmeýär. Öz-özüňi bejermek we dermanlary esassyz kabul etmek dürli gaýra üzülmeleriň döremegine sebäbi bolup durýar. Gyssagly maslahat üçin, merkezi lukmançylyk edaralarynda we Aşgabat şäher saglyk bölüminiň Saglyk öýlerinde gije-gündiziň dowamynda işleýän gyzgyn telefon belgilerine jaň edip bilersiňiz (24/7).
Maslahat almak üçin telefon belgiler:

1. Aşgabat ş. 1-nji saglyk öýi 45-21-73
2. Aşgabat ş. 2-nji saglyk öýi 34-41-40
3. Aşgabat ş. 3-nji saglyk öýi 76-80-87; 76-57-97
4. Aşgabat ş. 4-nji saglyk öýi 37-42-86
5. Aşgabat ş. 5-nji saglyk öýi 27-45-06; 27-45-28
6. Aşgabat ş. 6-njy saglyk öýi 23-09-03
7. Aşgabat ş. 7-nji saglyk öýi 26-74-32
8. Aşgabat ş. 8-nji saglyk öýi 27-78-22
9. Aşgabat ş. 9-njy saglyk öýi 26-03-15
10. Aşgabat ş. 10-njy saglyk öýi 48-29-80
11. Aşgabat ş. 11-nji saglyk öýi 95-73-12
12. Aşgabat ş. 12-nji saglyk öýi 32-10-22
13. Aşgabat ş. 13-nji saglyk öýi 25-73-03
14. Aşgabat ş. 14-nji saglyk öýi 51-56-70
15. Aşgabat ş. 15-nji saglyk öýi 47-84-77
16. Aşgabat ş. 16-njy saglyk öýi 97-67-98; 97-67-99
17. Aşgabat ş. çagalar hassahanasy 92-71-97
18. Lukmançylyk maslahat merkezi 43-64-38
19. Ýokanç keseller merkezleriniň müdirligi 73-95-35
20. Kardiologiýanyň ylmy we kliniki merkeziniň hassahanasy 36-92-68
21. Fiziologiýanyň ylmy we kliniki merkeziniň hassahanasy 94-05-80
22. Gyssagly tiz kömek hyzmaty 90-79-35 (36)

Ýokardaky ähli telefon belgileri TmKontakt priloženiýasynda tapyp bilersiňiz. TmKontakt - bu Türkmenistanda köp gözlenýän belgileriň telefon katalogydyr. Priloženiýany şu salgydan göçürip alyp bilersiňiz.