2024-nji ýyldaky Bütindünýä Küşt olimpiadasy Budapeştde geçiriler

2024-nji ýyldaky Bütindünýä Küşt olimpiadasy Budapeştde geçiriler

2024-nji ýyldaky Bütindünýä Küşt olimpiadasy Wengriýanyň paýtagty Budapeştde geçiriler. Bu barada Halkara küşt federasiýasynyň metbugat gullugyna salgylanyp, Sputnik gullugy habar berdi.

Nobatdaky iri küşt ýaryşynyň geçiriljek ýeri FIDE-niň Baş Assambleýasynyň mejlisinde ses bermek arkaly kesgitlenildi.
Ýeri gelende bellesek, Bütindünýä Küşt olimpiadasy Budapeştde taryhda ikinji gezek geçiriler: ýaryş bu ýerde ilkinji gezek 1926-njy ýylda geçipdi we şonda ol resmi däl statusa eýe bolupdy.
Olimpiada FIDE-niň agzalygyna degişli bolan ýygyndy toparlar gatnaşýarlar. Ýaryş ilkinji gezek 1927-nji ýylda Londonda, iň soňky gezek bolsa 2018-nji ýylda Gruziýada geçirildi.
Ondan öň ýaryşyň şu ýyl Russiýa Federasiýasynda, soňra 2022-nji ýylda Belarusda geçirilmegi meýilleşdirilipdi. Koronawirus pandemiýasy sebäpli Russiýada geçiriljek olimpiada-ha bir ýyla yza süýşürildi, Belarus hem maliýe ýetmezçiligi sebäpli ony geçirmekden ýüz öwürdi diýip, Sputnik gullugy belleýär.