«Daýhanbank» keşbek hyzmatyny 5%-e çenli artdyrdy

«Daýhanbank» keşbek hyzmatyny 5%-e çenli artdyrdy

Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky keşbek hyzmatynyň göterimini ýokarlandyrdy.

Bank tarapyndan berlen bildirişe görä, 2020-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli bankyň müşderileriň ählisi nagt däl söwdalary üçin 5 göterimlik keşbek girdejisini alarlar. Toplanan girdeji aýyň ahyrynda müşderiniň bank kartyna gaýtarylyp berler.
Habarlaşmak üçin bankyň salgysy:
Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan köçesiniň 465-nji jaýy.
Telefony: (+993) 12 38-01-27
Resmi saýty: http://www.dayhanbank.gov.tm/