«Türkmenhowaýollary» ýörite uçuş arkaly Stambulda galan raýatlarymyzy Watanymyza getirdi

«Türkmenhowaýollary» ýörite uçuş arkaly Stambulda galan raýatlarymyzy Watanymyza getirdi

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň ýörite uçary şu gün irden Stambuldan koronawirus pandemiýasy sebäpli uçuşlar togtadylandan soň, daşary ýurtda bolmaga mejbur bolan watandaşlarymyzy Türkmenabat halkara howa menziline getirdi. Bu barada howa menziliniň maglumat gullugynda habar berildi.

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň tekliplerine laýyklykda, gelen ähli raýatlar hökmany karantinden geçerler.