R.Meredow Malaýziýanyň daşary işler ministri bilen duşuşdy

R.Meredow Malaýziýanyň daşary işler ministri bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow malaýziýaly kärdeşi Şri Hişamuddin Tun Husseýn bilen onlaýn duşuşyk geçirdi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Işjeň ýagdaýda geçirilen söhbetdeşligiň barşynda daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, energetika hem-de ynsanperwerlik ulgamlaryndaky köptaraplaýyn we ikitaraplaýyn meseleleriň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Malaýziýanyň Premýer-ministri Muhiddin Ýassiniň arasynda şu ýylyň 27-nji oktýabrynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek maksady bilen ministrler ikitaraplaýyn gün tertibiniň derwaýys meselelerine seredip geçdiler.