"Sputnik V" Pfizeriň we Modernanyň sanjymlaryndan arzan bolar

"Sputnik V" Pfizeriň we Modernanyň sanjymlaryndan arzan bolar

Ruslaryň koronawirusa garşy "Sputnik V" sanjymy Pfizeriň we Modernanyň sanjymlaryndan has arzan bolar. Bu barada ýekşenbe güni "Sputnik V" sanjymynyň Twitter hasabynda habar berildi. Muny TASS ýetirýär.

"Pfizeriň sanjymynyň her dozasy üçin 19.5 dollar we Modernanyň sanjymynyň her dozasy üçin 25-37 dollar bahalar mälim edildi, bu bolsa her adam üçin 39 dollar we 50-74 dollar diýmekdir. Her adama Pfizer, "Sputnik V" we Moderna sanjymynyň iki dozasy gerek. Sputnik V-iň bahasy has arzan bolar"-diýlip, habarda aýdylýar.

"Sputnik V" sanjymynyň bahasy indiki hepde yglan ediler diýip, Russiýanyň gönüden-göni maýa goýum gaznasynyň wekili žurnalistlere aýtdy.
Russiýa 11-nji awgustda dünýäde ilkinji bolup "Sputnik V" ady bilen adenowirusyň iki ştamyna esaslanýan koronawirus sanjymyny bellige aldy. Sanjym Gamaleýa Merkezi tarapyndan işlenip düzüldi we iýun-iýul aýlarynda kliniki synaglardan geçdi. Ol ozal hem birnäçe sanjymlar döredilen eýýäm belli platforma esaslanýar. 15-nji awgustda Russiýa Federasiýasynyň Saglygy goraýyş ministrligi bu sanjymyň önümçiliginiň başlandygyny habar berdi.