Daşoguzda lukmançylyk enjamlarynyň önümçiligi artýar

Daşoguzda lukmançylyk enjamlarynyň önümçiligi artýar

2020-nji ýylyň başyndan bäri Daşoguz şäheriniň steril sargylary öndürýän kärhanasynyň kollektiwi sarp edijilere ýedi ýarym million manatlykdan gowrak önüm iberdi. Bu barada "Türkmenistan: Altyn Asyr" web sahypasy habar berýär.

Iberilen önümleriň arasynda dürli ululykdaky hasa, gips we elastik bintler, leýkoplastyrlar, zyýansyzlandyrylan tamponlar, damarlaryň warikoz giňemesine garşy elastik joraplar (çulkiler), dyzlyklar we topuklyklar, umuman alananda, iki sany esasy görnüşde - aýratyn we toparlaýyn gaplamalarda 50 töweregi ýokary hilli lukmançylyk önümi bar.

Operasiýa üçin niýetlenen bir gezeklik lukmançylyk ýektaýlary we dokama däl materialdan kombinezonlar, metrlik agardylan hasalar hem uly islege eýe.

Ýokary tehnologiýaly kärhanada gurlan Germaniýadan, Şweýsariýadan, Türkiýeden, Fransiýadan we beýleki ýurtlardan bolan belli kompaniýalaryň enjamlary ýurduň lukmançylyk edaralarynyň islegini çalt kanagatlandyrmaga we önümleriniň gerimini giňeltmäge, önümçiligiň mukdaryny yzygiderli ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Şeýlelikde, şu ýyl bu ýerde 9 million manatlyk önüm öndüriler, bu bolsa geçen ýyldakydan has köpdür.

Umuman alanyňda, Daşoguzyň steril sargylary öndürmek boýunça kärhanasy ýylda 13 milliona çenli dürli görnüşli sargy önümlerini awtomatik ýagdaýda öndürmäge ukyplydyr.