«Merkezi Aziýa — Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk Forumyna taýýarlyk görülýär

«Merkezi Aziýa — Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk Forumyna taýýarlyk görülýär

Ýakyn günlerde 13-nji “Merkezi Aziýa - Koreýa Respublikasy” hyzmatdaşlyk Forumy geçiriler. Düýn Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýew foruma taýýarlyk görmek boýunça onlaýn duşuşyga gatnaşdy. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Mejlise şeýle hem Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Koreýa Respublikasynyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň orunbasarlary gatnaşdylar. 

Duşuşygyň barşynda nobatdaky Forumyň gün tertibi, şol sanda tematik sessiýalaryň mazmuny barada pikir alşyldy. Türkmen tarapynyň energetika, durnukly ulag, maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalary, oba we suw hojalygy, ekologiýa, lukmançylyk we jemgyýetçilik saglygy goraýyş ulgamy, medeni-ynsanperwer gatnaşyklar boýunça işjeň gepleşikleriň we iş ýüzündäki hyzmatdaşlygyň ilerledilmegi baradaky gyzyklanmasy beýan edildi.