BMG-niň Ženewadaky edarasynyň baş direktory bilen duşuşyk geçirildi

BMG-niň Ženewadaky edarasynyň baş direktory bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde BMG-niň Ženewadaky edarasynyň baş direktory, Ýaragsyzlanmak boýunça guramasynyň Baş sekretary Tatýana Walowaýa bilen wideoduşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda taraplar ählumumy howpsuzlyga we durnuklylyga, adam hukuklarynyň goralmagyna, ekologiýa we energetika howpsuzlygyna gönükdirilen bilelikdäki hereketleriň ilerledilmegine gyzyklanma bildirdiler.
Koronawirus pandemiýasyny we onuň durmuş-ykdysady netijelerini ýeňip geçmek boýunça hyzmatdaşlyk bilen bagly meselelere aýratyn garaldy. Gurbanguly Berdimuhamedowyň COVID-19-a garşy göreşmek boýunça, hususan-da, merkezi edarasy Ženewada ýerleşýän Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy bilen ýakyn hyzmatdaşlyk etmek arkaly, halkara jemgyýetçiliginiň tagallalaryny birleşdirmek ugrunda çykyş edýändigi bellenildi.
Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň çäklerinde saglygy goraýyş ulgamynda degişli halkara gurallarynyň işlenilip taýýarlanmagyny we döredilmegini teklip edendigi nygtaldy.