Ilon Mask bir günde tas 10 milliard dollar baýady

Ilon Mask bir günde tas 10 milliard dollar baýady

Elektromobilleriň önümçiligi boýunça Tesla kompaniýasyny esaslandyryjy Ilon Mask bir günde tas 10 milliard dollar baýady. Muny Forbes Real-Times reýtinginiň maglumatlary delillendirýär. Häzir onuň baýlygy 99,3 milliard dollar bilen bahalandyrylýar diýip, lenta.ru habar berýär.

Bu 17-nji noýabrda bazaryň dowamynda 9 göterimden gowrak ýokarlanyp, her paýnama üçin 444,47 dollara barabar bolan Tesla paýnamalarynyň bahasynyň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly boldy. Forbes Real-Times reýtinginde Mask bäşinji orunda ýerleşýär.

Tesla paýnamalary kompaniýanyň dekabr aýynda S&P 500 indeksine – ABŞ-nyň fond biržalarynda söwda edýän 505 sany saýlama kompaniýalaryň sanawyna girjekdigi baradaky habardan soň gymmatlady. S&P Dow Jones Indices awtoöndüriji täze uly gaznalardan pul ýygnap, birden gymmatlap biler diýip çaklaýar.

Ýylyň başyndan bäri kompaniýanyň paýnamalary 440%-den gowrak gymmatlady. Häzir kapitaly 380 mlrd dollardan geçýän Tesla dünýäniň iň gymmat awtoulag öndürijisidir we indeksde görkezilen iň uly kompaniýalaryň biridir.

Amerikan kompaniýasy Tesla Motors 2003-nji ýylda elektromobilleri we şolar bilen bagly tehnologiýalary işläp düzüji hem-de öndüriji hökmünde esaslandyryldy. Kompaniýanyň ştab-kwartirasy ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň Palo-Alto şäherinde ýerleşýär.