Neýmar ýene-de “Barselonadan” 43,6 mln ýewro talap edýär

Neýmar ýene-de “Barselonadan” 43,6 mln ýewro talap edýär

“PSŽ-niň” braziliýaly hüjümçisi Neýmar häzir hem “Barselonadan” uly mukdarda bonus almaga umyt bildirýär diýip, vprognoze.ru habar berýär.

Ýatlap geçsek, öň braziliýaly futbolçy katalon klubyny 2016-njy ýylda şertnamanyň möhletiniň uzaldylandygy üçin 43,6 mln ýewro möçberinde bonus tölemezlikde aýyplady. Şunuň bilen baglylykda, ol “Barselona” garşy kazyýet işini açdy. Ýöne kazyýet bu meselä garap, diňe bir oýunçynyň arzasyny ret etmän, eýsem, Neýmary kluba 6,7 mln ýewro tölemäge borçly etdi.
Braziliýaly futbolçynyň aklawjylarynyň kazyýetiň kararyna şikaýat edendigi we “Barselonadan” töleg almakçydygy bellenilýär.
Neýmar 2017-nji ýylda “Barselonadan” “PSŽ-e” geçdi. Bu transfer üçin fransuz kluby 222 mln ýewro töledi. Ýöne bu geçiş birnäçe dawalara sebäp boldy. Bir ýyldan soň Neýmar ýene “Barselona” dolanmak isledi, emma taraplar ylalaşyp bilmediler.
Fransiýanyň çempionatynyň häzirki möwsüminde Neýmar 4 oýna gatnaşyp, 2 gezek gol geçirdi we 3 gezek netijeli geçirim etdi. Häzirki wagtda ol Çempionlar ligasynda alan şikesinden soň bejergi alýar.

Şeýle hem okap bilersiňiz:
Neýmar Dünýä çempionatynyň käbir oýunlaryny goýbermeli bolar